Oleh kerana situasi global sebenar kami sangat menyarankan untuk hindari hubungan peribadi. Kami akan memastikan perkhidmatan kami berfungsi sepenuhnya dan percuma. Kami pergi bersama-sama ini. Sementara itu, kami menggalakkan seks langsung maya. Tekan di sini

Terma & Syarat

Perjanjian ini telah diubahsuai terakhir pada 1 Mac, 2019

Sila baca Terma dan Syarat ini (“Perjanjian”, “Terma dan Syarat”) dengan teliti sebelum menggunakan https://atlasescorts.com (“Laman”, “Laman Web”) yang dikendalikan oleh Atlas Ltd. (“we” “Kami”). Perjanjian ini menetapkan terma dan syarat yang mengikat secara sah untuk penggunaan Laman Anda di https://atlasescorts.com

Pengenalan

Kami bukan agensi pengiring, tetapi pelaksana pengiring escort untuk model dan agensi pengiring yang independen. Dengan mengakses atau menggunakan Laman dalam apa-apa cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melawat atau menyemak imbas Tapak atau kandungan yang menyumbang atau bahan lain ke Laman ini, anda bersetuju untuk terikat oleh Terma dan Syarat ini.

Anda mestilah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun (21 di sesetengah negara) untuk menggunakan Laman Web kami. Dengan menggunakan laman web kami dan dengan syarat-syarat penggunaan ini, anda menjamin dan mewakili bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun (21 di beberapa negara).

Harta Intelek

Tapak itu dan kandungan, ciri dan fungsi aslinya dimiliki oleh Atlas Ltd. dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang hak harta intelek atau hak milik antarabangsa yang lain.

Anda tidak boleh:

  1. menerbitkan semula bahan dari Laman Web ini (termasuk republikasi di laman web lain);
  2. menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari Laman Web;
  3. menunjukkan apa-apa bahan dari Laman Web di khalayak ramai;
  4. membiak, menduplikasi, menyalin atau mengeksploitasi bahan di laman web kami untuk tujuan komersil;
  5. mengedit atau mengubah apa-apa bahan di laman web;
  6. mengagihkan semula bahan dari Laman Web ini [kecuali kandungan yang secara khusus dan secara nyata disediakan untuk pengedaran semula, seperti berkongsi iklan anda sendiri].

Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web kami dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan Laman Web atau kemerosotan ketersediaan atau kebolehaksesan Laman Web; atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web kami untuk menyalin, menyimpan, menyiarkan, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) sebarang spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, logger keystroke, rootkit atau lain-lain perisian komputer berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk, tanpa had, mengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan Laman Web kami tanpa keizinan bertulis.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web kami untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web kami untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa persetujuan bertulis kami.

Pengguna / Model

Foto pengiklan (“pengguna”, “model”) yang diterbitkan di Laman kami disediakan oleh pengguna yang merupakan ahli berdaftar Laman Web, dan yang bertanggungjawab terhadap kandungan iklan tersebut, termasuk foto dan teks.

Semua model di laman web ini melebihi umur 18 tahun (21 di sesetengah negara).

Kami hanya menerima model dan agensi bebas untuk mendaftar di Laman Web, direktori pengiring tidak dibenarkan mendaftarkan sebarang profil. Jika kami mencari profil yang menghubungkan ke tapak tersebut, kami memadamkannya tanpa sebarang pemberitahuan.

Kandungan pengguna

Dalam istilah penggunaan ini, “kandungan anda” bermaksud material (termasuk, tanpa batasan, teks dan imej) yang anda serahkan ke Laman Web kami, untuk tujuan apa pun.

Anda memberi kami lesen bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa royalti untuk menggunakan, mengeluarkan, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan anda dalam mana-mana media sedia ada atau masa hadapan. Anda juga memberi kami hak untuk sub-lesen hak-hak ini dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa kandungan anda akan mematuhi syarat penggunaan ini.

Kandungan anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau kami atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berlaku).

Anda tidak boleh menyerahkan sebarang kandungan ke Laman Web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa.

Anda tidak boleh menghantar sebarang gambar ke Laman Web yang mempunyai pautan teks, logo, nombor telefon atau e-mel pada mereka. Kami boleh mengalih keluar imej tersebut tanpa pemberitahuan.

Kami berhak untuk mengedit atau membuang apa-apa bahan yang dihantar ke Laman Web kami, atau disimpan di pelayan kami, atau di-host atau diterbitkan di Laman Web kami.

Kandungan pendua

Ia dilarang sama sekali untuk menyiarkan iklan berulang (kandungan pendua / kandungan yang serupa).

Kami berhak memadam (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau pemberitahuan apa-apa) akaun pengguna yang melanggar syarat penggunaan. Kami menggalakkan pengguna lain melaporkan jika mereka mematuhi sebarang pelanggaran peraturan.

Iklan Pembayaran

Pengguna boleh membeli ciri VIP untuk tujuan pengiklanan. Pilihan pembayaran boleh didapati apabila menyiarkan iklan baru, semasa mengedit iklan yang ada, klik pada butang “Buat VIP” dari Control Panel atau klik butang “Buat VIP” dari iklan yang anda miliki. Pembayaran dilakukan dengan kad kredit sahaja. Perkhidmatan pembayaran dengan serta-merta sehingga tidak perlu menunggu.

Dasar bayaran balik

Kami ingin memastikan pengguna kami berpuas hati supaya setiap permintaan bayaran balik ditangani secara kes oleh kes oleh Jabatan Sokongan Pengguna kami. Pengguna boleh meminta bayaran balik dalam masa 72 jam selepas pembayaran dilakukan.

Dasar pembatalan

Seorang pengguna boleh membatalkan perkhidmatan berbayar dengan menghantar e-mel ke info@atlasescorts.com dan memintanya dengan jelas. Pembatalan tidak akan menjana bayaran balik.

Penamatan

Kami boleh menamatkan akses anda ke Laman ini, tanpa sebab atau notis, yang mungkin mengakibatkan pelucuthakan dan pemusnahan semua maklumat yang berkaitan dengan anda. Semua peruntukan dalam Perjanjian ini bahawa dengan sifatnya akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, tanggung rugi, dan batasan liabiliti.

Pautan ke laman web lain

Tapak kami mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Atlas Ltd. Kami menasihatkan anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana Laman pihak ketiga yang anda lawati.

Liabiliti

Pengendali tapak web tidak mengawal, mengawasi, mengesahkan, menyiasat atau mengesahkan mana-mana kandungan (kecuali kebenaran foto jika pengguna meminta), komunikasi atau perwakilan oleh mana-mana Tapak pihak ketiga, jadi kami sangat menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana Laman pihak ketiga yang anda lawati. Kami memantau dan mengesahkan semua siaran pengguna dan pengiklan, namun kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, komunikasi atau perwakilan yang dipaparkan oleh pengguna atau pengiklan Laman Web.

Undang-undang yang mentadbir

Perjanjian ini (dan sebarang peraturan, dasar, atau garis panduan lanjut yang diperbadankan dengan rujukan) akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda, tanpa memberi kesan kepada sebarang prinsip konflik undang-undang.

Aktiviti yang menyalahi undang-undang

Atlas Escorts adalah sebuah syarikat fantasi hiburan dan sentiasa bersungguh-sungguh melawan pelacuran haram, semua bentuk pemerdagangan seks, dan semua bentuk penderaan kanak-kanak. Kami hanya mahukan orang dewasa yang ingin berada di sini untuk fantasi hiburan dan aktiviti yang sah. Atlas Pengiring tidak mempunyai niat untuk mempromosikan atau memudahkan pelacuran, hanya aktiviti fantasi dan sah. Jika anda ingin melakukan sesuatu yang tidak sah, anda mesti meninggalkan laman web ini dengan segera. Selain itu, Atlas Escorts bertindak dengan segera kepada semua panggilan sepina dan permintaan undang-undang dari penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia.

Walaupun Atlas Escorts berpusat di Belanda dan tidak secara teknikal tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan semua negara, kami ingin membantu. Tidak kira di mana anda berada di dunia, jika anda adalah pegawai penguatkuasa undang-undang dan anda mengesyaki perdagangan atau penyalahgunaan kanak-kanak sedang berlaku di Laman Web kami, sila maklumkan kepada kami, dan kami akan mengkaji semula dan menghapuskan sebarang penyenaraian dan mendedahkan semua data sensitif yang kami mempunyai kaitan dengan iklan. Kami mahu orang-orang itu pergi seperti anda. Sila hubungi kami di: info@atlasescorts.com

Sekiranya anda sedar sesiapa di bawah umur 18 tahun (21 di sesetengah negara) menggunakan Atlas Escorts (sama ada anda seorang pegawai penguatkuasa undang-undang atau tidak), sila maklumkan kepada kami di: info@atlasescorts.com dan kami akan mengkaji dengan cepat dan menghapus apa-apa senarai yang melanggar dasar ini.

Pengiring Atlas tidak bertolak ansur atau menyokong sebarang jenis penipuan dalam apa jua keadaan dan dengan tegas melarang penggunaan Laman Web kami dan perkhidmatannya untuk melakukan penipuan. Semua percubaan untuk menggunakan perkhidmatan atau infrastruktur sistem kami untuk tujuan penipuan dan sebarang pelanggaran terhadap dasar penipuan atau spam kami akan menyebabkan akaun pengguna berhenti seketika. Kami mengambil semua laporan yang sangat serius untuk penipuan.

Perubahan kepada Perjanjian ini

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma dan Syarat ini dengan menyiarkan istilah yang dikemas kini di Laman ini. Penggunaan berterusan Tapak anda selepas apa-apa perubahan itu merupakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat baru.

Sila semak Perjanjian ini secara berkala untuk perubahan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Perjanjian ini atau apa-apa perubahan kepada Perjanjian ini, jangan gunakan, akses atau terus mengakses Laman ini atau hentikan penggunaan mana-mana Tapak ini dengan segera.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Perjanjian ini, sila hubungi kami: info@atlasescorts.com